14 Δεκ 2008

Η ικανότητα του ανθρώπου...μια συνοπτική άποψη, που ίσως δώσει σε κάποιους να καταλάβουν!!!

Ικανότητα είναι η δύναμη που έχει ένα άτομο να κάνει κάτι, δηλαδή να επιτύχει ένα στόχο στη ζωή του. Με διαφορετικά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ικανότητα είναι η επιτιδιότητα ή αλλιώς και η επιδεξιότητα. Η ικανότητα χωρίζεται σε 2 τομείς τον Πρωτογεννή και τον Δευτερογενή. Ο πρωτογενής τομέας ,δηλαδή ο τομέας της μάθησης είναι απόλυτα σημαντικός αφού χωρίς αυτόν δεν υπάρχει η ικανότητα. Αντίθετα στο Δευτερογενή τομέα έχουμε συνέχεια του πρώτου αφού για να επιτευχθεί απαραίτητη είναι η συμβολή πολλών πρωτογενών λειτουργιών. Όσον αφορά τον τομέα δράσης αυτής μπορούμε να τη διακρίνουμε στον πνευματικό, παραγωγικό, επαγγελματικό καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς που έχουν σχέση με τη προσωπική ζωή του ανθρώπου. Η ύπαρξη ικανοτήτων προσδιορίζεται από τις επιδόσεις που πετυχαίνονται σε ένα τομέα, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάποιος έχει την αθλητική ικανότητα, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι έχει καλές επιδόσεις στον αθλητισμό. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την ικανότητα κάποιου ατόμου στα μαθηματικά σχολιάζοντας ότι έχει την ιδιαιτερότητα και την ευστροφία να λύνει δύσκολες εξισώσεις. Σημειωτέο είναι ότι ανυπαρξία επιδόσεων και προσπάθειας σημαίνει ανυπαρξία ικανότητας. Για να εκδηλωθεί η ικανότητα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο φυσικό υπόβαθρο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φέρουμε σαν παράδειγμα και να πούμε ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν όλοι ζωγράφοι οι δρομείς. Ικανότητα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ακόμα και το γεγονός ότι κανείς ξέρει να μιλάει ή ακόμα και να περπατάει διότι ακόμα και αυτό αποτελεί μέρος επίπονης προσπάθειας του ατόμου όταν ακόμα βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι η σημασία της ικανότητας στον άνθρωπο είναι πολλή σημαντική γι’αυτόν αφού αποτελεί την «τροφή» για την συνέχεια της ζωής του.
"Αυτό θεωρώ ως ικανότητα, τώρα κάποιοι μπορούν να δουν αν είναι ικανοί ή όχι!!!"
Υ.Γ. Η εικόνα είναι εντελώς άσχετη, αλλά έπρεπε να βάλω κάτι.
Φοιτητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: