10 Δεκ 2008

Από το παράθυρο κάνουν τα ΤΕΙ πανεπιστήμια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ «από το παράθυρο» γίνονται τα ΤΕΙ της χώραςχωρίς να έχουν καν τις υποδομές ή το κατάλληλο προσωπικό.Με νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, τα ΤΕΙ αποκτούν ερευνητικά εργαστήρια (κάτι που τα εξισώνει πλέον με τα πανεπιστήμια), οι ώρες διδασκαλίας στα προγράμματά τους μειώνονται για να φθάσουν στα επίπεδα των ΑΕΙ και οι πρόεδροί τους αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν τον τυπικό έλεγχο στις εξελίξεις του διδακτικού προσωπικού, όπως ακριβώς και οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους ζητούν ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα ΑΕΙ, ώστε να ενισχυθεί η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και να σταματήσουν τα φαινόμενα τμημάτων με φοιτητές που μετά βίας ξεπερνούν τη βαθμολογική βάση του δέκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: