20 Μαρ 2009

Δείτε τι είναι επιτυχία στη ζωή ......

Δείτε τι είναι επιτυχία στο κύκλο της ζωής μας και θα διαπιστώσετε ότι η εξήγηση είναι πολύ απλή.
Η εξήγηση δίνεται στο παρακάτω γράφημα ......


kosmosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια: