27 Σεπ 2009

Σχετικά με τις εκλογές, τα ΤΕΙ και τα επαγγελματικά δικαιώματα

Αμέσως παρακάτω θα διαβάσετε δελτίο τύπου της ΠΑΣΠ ΤΕΙ που είχε δημοσιεύσει παλαιότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της παράταξης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πολύ πιθανόν στις επόμενες εκλογές να αποτελέσει κυβέρνηση η παράταξη του ΠΑΣΟΚ.
Αν τελικά βγει θα εφαρμόσει τα απαιτούμενα για το 100% των σχολών;;; Ελπίζουμε πως ΝΑΙ διότι τα γραπτά μένουν . . .


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι.
αποτελεί πάγιο αίτημα των σπουδαστών από την ημέρα ίδρυσης τους.
Η ΠΑΣΠ είναι η πρώτη συνδικαλιστική παράταξη που ανέδειξε το θέμα και μετά
από πολλούς αγώνες και διεκδικήσεις καταφέραμε να φτάσουμε στην έκδοση
Προεδρικών Διαταγμάτων (345/89, 346/89, 360/89, 43/89, 318/94), τα οποία και
αφορούσαν την επαγγελματική κατοχύρωση μιας σειράς Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., με
αυτόνομη άσκηση επαγγέλματος και χωρίς περιορισμούς στην ειδικότητα!
Σταθμό στην πορεία των ΤΕΙ αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου 2916/2001, με τον
οποίο αποσαφηνίστηκε ο ανώτατος χαρακτήρας των Τ.Ε.Ι..
Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι τα Τ.Ε.Ι. και οι
Πτυχιούχοι τους υφίστανται μια συνεχή υποβάθμιση απ’την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας με:
· την ελλιπή χρηματοδότηση
· το νέο νόμο-πλαίσιο
· την πρόθεσή της για «διασταλτική ερμηνεία» του άρθρου 16 του
Συντάγματος για ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ
· το μέτρο της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση
· την επαγγελματική αναγνώριση των Κ.Ε.Σ. και
· την απουσία πολιτικής βούλησης για την έκδοση επαγγελματικών
δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.
Η πολιτική της κυβέρνησης, σε πλήρη σύμπλευση με τη συντεχνία του ΤΕΕ,
υποβαθμίζει συνεχώς τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
αφαιρώντας ό,τι με κόπο είχε κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια:
· Προεδρικά Διατάγματα συντάσσονται κρυφά, από κομματικές επιτροπές, με
περιορισμούς και ομηρία από Διπλωματούχους.
· Ο υπουργός Παιδείας (κ.Στυλιανίδης) δηλώνει δημόσια ότι οι απόφοιτοι της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ μπορούν να εργαστούν μόνο ως
«βοηθοί μηχανικοί».
Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ως απόφοιτοι Ανώτατης
εκπαίδευσης έχουν αυτόνομο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και πλήρη πρόσβαση
στο επάγγελμα που καθορίζει το πτυχίο και το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
αποφοίτησης, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Διεκδικούμε:
-Άμεση έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, ως Πτυχιούχων
Ανώτατης Εκπαίδευσης, για όλες τις ειδικότητες των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που
εκκρεμούν με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.
-Αναβάθμιση και προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων Επαγγελματικών
Δικαιωμάτων στις σύγχρονες επιστημονικές ανάγκες.
- Την εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την
ακαδημαϊκά ισότιμη μεταχείριση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. με τους
αντίστοιχους ισότιμους των χωρών μελών της Ε.Ε.
- Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το επάγγελμα του
μηχανικού στην Ελλάδα. Αναμόρφωση της αναχρονιστικής νομοθεσίας της
δεκαετίας του ‘30.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και τον άνισο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η
πολιτεία πτυχιούχους της ιδίας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τα ίδια έτη σπουδών, στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μετά την ψήφιση του 2916/2001 δεν υπάρχει καμία
αμφισβήτηση ότι τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.Ο διαχωρισμός Τ.Ε.
και Π.Ε. με τετραετείς σπουδές πρέπει άμεσα να σταματήσει και οι δύο
βαθμίδες να ενοποιηθούν σε μία Τ. Α. Ε 4 (Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τετραετούς Φοίτησης).
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΣΠ ΤΕΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: