17 Δεκ 2008

Συνήγορος του καταναλωτή

Σας παρουσιάζουμε τον συνήγορο του καταναλωτή, μία νέα ανεξάρτητη αρχή, που έχει σαν αφετηρία της το έτος 2004. H εποπτεία του συνηγόρου του καταναλωτή υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ταυτόχρονα αναλαμβάνει και μια υπηρεσία που έχει ως ρόλο την εναρμόνιση της Ελλάδας με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρμοδιότητα του συνηγόρου του καταναλωτή είναι κατά βάση ο έλεγχος υποθέσεων παρατυπίας μεταξύ καταναλωτή-πωλητή είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από σχετική ενυπόγραφη αναφορά. Αντίθετα δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων οι οποίες κρίνονται αβάσιμες, ασήμαντες και έχουν σαν αιτία την κατάχρηση του ενός από τα δύο ¨μέλη¨. Ο λόγος ίδρυσης του συνηγόρου του καταναλωτή οφείλεται στην ομαδική εργασία των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία μιας νέας μορφής επίλυσης των διαφωνιών από καταναλωτές και προμηθευτές με τρόπο ευέλικτο- άμεσο- αποτελεσματικό και το κυριότερο, τρόπο ιδιαίτερα ανέξοδο σε σχέση με την επιλογή της στροφής των διαφωνούντων για την επίλυση του προβλήματος τους διαμέσου της δικαστικής οδού.Όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης της καταγγελίας , αυτή διεκπεραιώνεται από το συνήγορο του καταναλωτή και έχει ως σκοπό την διαμεσολάβηση(χωρίς χρηματική αμοιβή) για τη σωστή διευθέτηση των πιθανών διαφορών μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή. Η καταγγελία υποβάλλεται ενυπόγραφα με σχετική αναφορά ,ταυτόχρονα υποβάλλονται και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια).Έπειτα ο συνήγορος εξετάζει αντικειμενικά και πάνω από όλα ανεπηρέαστος από εξωγενής παράγοντες τις δύο αντιτιθέμενες πλευρές. Κατόπιν αυτού προτείνει την ποιο συνετή λύση, κυρίως με τη μέθοδο του αλληλοσυμβιβασμού.Αποτελεί λοιπόν ο συνήγορος του καταναλωτή, την ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή έχοντας ως βάση την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και φυσικά την νομιμότητα. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την ανεξάρτητη αυτή αρχή και να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα μας ως απλοί καταναλωτές.

Φοιτητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: