6 Δεκ 2008

Άποψη για το περιβάλλον

Τον Δεκέμβριο του 1972 θεσπίστηκε από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος της πράξης αυτής αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση των πολιτών ολόκληρης της ανθρωπότητας του πλανήτη. Πλέον, είναι απαραίτητο να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε μέρα πρέπει να προσέχουμε πως ¨εκμεταλλευόμαστε ¨ το φυσικό περιβάλλον. Από το 2007 και μετά η προσπάθεια αρχίζει να ενισχύεται, καθώς όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκληθεί και συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος της ανθρωπότητας είναι μεγάλο. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν αντιστραφεί η τραγική αυτή κατάσταση οι επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο καθώς και για το ίδιο το περιβάλλον θα είναι ανυπολόγιστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση σε περιβαλλοντικό επίπεδο, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν στο ένα τρίτο της κατάστασης που επικρατεί έως τα μέσα του αιώνα που διανύουμε. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να γίνουμε ενεργοί πολίτες με σεβασμό απέναντι στο φυσικό περιβάλλον καθώς η βιωσιμότητα της ανθρωπότητας εξαρτάται άμεσα από αυτό, πρέπει να συντελέσουμε έτσι ώστε να υπάρχει αειφόρος ανάπτυξη.
Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει σε κάθε σημείο της χώρας τουλάχιστον ένας κάδος ανακύκλωσης όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό ανακύκλωσης κυμαίνεται γύρω στο 80%. Γενικότερα οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες είναι απλές και δεν παρεκκλίνουν ιδιαίτερα από τις καθημερινές συνήθειες τους (π.χ. διαχωρισμός ανακυκλώσιμων με τα μη ανακυκλώσιμα αντικείμενα).
Όσον αφορά την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, θα πρέπει να ασκείται με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος, να επεμβαίνει με δραστικά μέτρα όπου εντοπίζει δραστηριότητες περιβαλλοντικά μη φιλικές και να φροντίζει για την άμεση καταστολή τους.
Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης προτείνεται η θέσπιση κινήτρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας με περιβαλλοντικά κριτήρια, η καθιέρωση πράσινου δακτυλίου και η δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν διόδια στα κεντρικά σημεία τους.
Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο που προτάθηκε, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την μείωση εκπομπών ρύπων των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων της χώρας. Τέλος, προβλέπονται μέτρα για κίνητρα με σκοπό την αλλαγή των καυστήρων καύσης πετρελαίου, με καυστήρες φυσικού αερίου σε διάστημα 3 ετών από τη διέλευση αγωγού αερίου και τη δυνατότητα σύνδεσης με κάθε οικοδομικό συγκρότημα.
Ας γίνουμε ανατρεπτικοί κάνοντας μία πράξη που θα ωφελήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και να μην κλείσουμε τα μάτια στην απειλή αυτή, διότι όλοι γνωρίζουμε πως ¨η φύση εκδικείται¨ .
Φοιτητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: