17 Ιαν 2009

Αξιοποίηση φυσικών πόρων

Η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων έχει σαν αποτέλεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής ή ακόμη και μιας ολόκληρης χώρας. Διαπιστώνουμε δηλαδή την προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας με γνώμονα την προστασία των φυσικών πόρων, την πλήρη αποκατάσταση αυτών σε μία σχετικά βραχυχρόνια χρονική περίοδο και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου για τη δημιουργία νέων μορφών εργασιακής απασχόλησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, δύο παραπλήσιες μορφές τουρισμού οι οποίες έχουν σαν βασικό παράγοντα την προστασία του περιβάλλοντος με παράλληλη ανάπτυξη των τουριστικών υπηρεσιών και την έμφαση στον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Βασικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στον άξονα ¨ αειφόρος ανάπτυξη ¨ κυριαρχεί η σκέψη για ικανοποίηση των σημερινών στόχων χωρίς τη δημιουργία συμβιβασμών για τις μελλοντικές γενεές. Για να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν οι επόμενες γενεές τους ¨ίδιους¨ φυσικούς πόρους, είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόληψη. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων (π.χ. ήλιος, άνεμος) καθώς επίσης και τη σύνταξη ειδικών μελετών προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές σε ειδικά περιβαλλοντικά προγράμματα. Όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας είναι σημαντικό να επιτευχθεί η μείωση των τεχνιτών λιπασμάτων, τα οποία μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο, να γίνει η αντικατάσταση με οικολογικά- φυσικά λιπάσματα, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της πολυκαλλιέργειας .Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φυσικών πόρων με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη είναι εφικτή με την προϋπόθεση της εφαρμογής της ¨Αρχής της Διατηρησιμότητας¨ δηλαδή τη χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερο σεβασμό στις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Φοιτητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: