19 Ιαν 2009

Ενας θεσμός που πρέπει να προστατεύει τη γνώση

Του Ιωακείμ Γρυσπολάκη, Καθηγητή και πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το «Πανεπιστημιακό Ασυλο» θεσμοθετήθηκε, προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη των πανεπιστημιακών κοινοτήτων για την ελεύθερη έκφραση των ιδεών και των απόψεών τους, να προστατεύσει την ελευθερία της σκέψης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, θεσμοθετήθηκε για να μπορούν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά τους καθήκοντα, οι διοικητικοί και εργαστηριακοί υπάλληλοι να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί και οι φοιτητές να είναι ανεμπόδιστοι στο έργο της παρακολούθησης των μαθημάτων, της άσκησης στα εργαστήρια και της μελέτης στις βιβλιοθήκες και στα σπουδαστήρια.
Είναι σαφές ότι, όταν έστω και μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες λειτουργίες παρεμποδιστεί από τρίτον, τότε καταλύεται το Πανεπιστημιακό Ασυλο, αφού παρακωλύεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: