26 Φεβ 2009

Η έννοια της πολιτικής ευθύνης

Επειδή η έννοια της πολιτικής ευθύνης έρχεται δραματικά και πάλι στην επικαιρότητα, μια αναγκαία όσο και αυτονόητη διευκρίνιση: Η έννοια της πολιτικής ευθύνης δεν ταυτίζεται με την έννοια της ενοχής. Είναι ευρύτερη. Περιλαμβάνει και την ηθική και την κοινωνική και τη διοικητική ευθύνη. Είναι βαθύτατα πολιτική-κυβερνητική έννοια και κατά πολύ προγενέστερη της «αστικής» ή «ποινικής» έννοιας. Η πολιτική ευθύνη είναι μια ιδιότυπη ευθύνη που υπερβαίνει τη νομική σφαίρα, μπορεί δηλαδή να υπάρχει από μόνη της, χωρίς να συνοδεύεται από νομική ευθύνη.
«Η διαφορά της δημοκρατίας από τα αυταρχικά καθεστώτα συνίσταται στο ότι η εξουσία δεν αποτελεί “ίδιο” δικαίωμα αυτών που την ασκούν ή δικαίωμα που πηγάζει από άλλη -εκτός από το λαό- φυσική ή μεταφυσική πηγή. Είναι πραγματικά “δοτή” από το λαό και περιορισμένη»….

Συνεπώς και οι πολιτειακοί αξιωματούχοι με το διορισμό τους στο αντίστοιχο αξίωμα δεν ασκούν την εξουσία που τους δίδεται για τον εαυτό τους ή “κατά το δοκούν”, αλλά την ασκούν υπέρ του λαού. και αν την ασκήσουν πλημμελώς ή με αμέλεια ή με αδράνεια, εκτός του ότι είναι υπόλογοι στο σώμα που ασκεί τον έλεγχο, είναι ευρύτερα υπόλογοι στον ίδιο το λαό που έμμεσα τους την έχει εμπιστευθεί για να την ασκούν αποτελεσματικά.
Η έννοια της ευθύνης που είναι συμφυής με το ίδιο το αξίωμα, όπως έχει πιο πάνω διαγραφεί, υποδηλοί ουσιαστικά ότι ο πολίτης, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, έχει εμπιστευθεί τη διαχείριση θεμάτων που επηρεάζουν ανυπολόγιστα την τύχη και τη ζωή του στην πολιτεία. Εάν ακολούθως διαψευσθεί από την έκβασή τους, ανεξαρτήτως πάντοτε οποιωνδήποτε ειδικών αιτίων, το βάρος της κακής διαχείρισης δεν μπορεί να αναληφθεί από κανένα άλλο παρά εξ ολοκλήρου από τον αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου, στην αρμοδιότητα του οποίου κάθε θέμα υπάγεται. Αντίστοιχα, όταν ο πρωθυπουργός καλύπτει συγκεκριμένους υπουργούς, η ευθύνη από τις πράξεις τους μετατίθεται σε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο.
Ευθύνη σημαίνει κύρωση. Πολιτική ευθύνη σημαίνει πολιτική κύρωση. Πολιτική κύρωση σε μια δημοκρατία σημαίνει είτε παραίτηση είτε αποπομπή. Τα άτομα είτε παραιτούνται οικειοθελώς και φεύγουν είτε διώχνονται. Παραίτηση σημαίνει αναχώρηση. Την αποπομπή την αναλαμβάνει ο λαός. Με άλλα λόγια ο πολιτικός παραιτείται, ο λαός αποπέμπει. Ενδιάμεσος χώρος για κάτι άλλο δεν υφίσταται.
Και αν η παρούσα κυβέρνηση δεν παραιτηθεί στο σύνολο της, σύντομα ο λαός θα την αποπέμψει !

epikairo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: